Oberon clutch slave ktm 690-smc-enduro-duke-smc-r 2008 - 2024

Best upgrade
€134.95

 

KTM Koppelingsslaafcilinder 690 ENDURO/Supermoto 2008 - 2024 en duke 690 2008-2024

Vervangt (OEM-onderdeel) 75032061044, 59032061044, K26632061044, K79432061044 or 79432061044.

ontworpen om de efficiëntie en het uiterlijk van de originele koppelingswerkcilinder te verbeteren.

Het ontwerp en de afdichting van de interne zuiger zijn drastisch verbeterd om lekken te voorkomen en zorgen voor een soepelere koppeling.

CNC gefreesd van T6 billet-legering voor lichtheid, sterkte en opvallende looks.

Alles wat je nodig hebt, zit in de kit inclusief volledige instructies en is klaar om te passen.

Onze zuigerafdichtingen zijn vervaardigd uit speciaal Viton-rubber dat is bevroren en vervolgens CNC gefreesd met een "U" -profiel dat specifiek voor hydraulisch gebruik is. Bovendien wordt de zuiger zelf geleid door onze unieke zuigergeleider om slijtage te voorkomen en de juiste uitlijning binnen de Slave eenheid, en dit geeft uiteindelijk een soepelere hefboomwerking en verlengt de levensduur van het product.

Fabrieksgarantie:

De slavecilinder van Oberon Performance wordt standaard geleverd met een levenslange (retour naar basis) garantie, inclusief onderdelen en arbeid. Eenheden die ouder zijn dan 12 maanden na de datum van aankoop kunnen worden geretourneerd voor een reparatie / vervanging op voorwaarde dat een lid van Oberon Performance is gecontacteerd voorafgaand aan de verzending, zodat uw gegevens correct kunnen worden vastgelegd en van een retournummer worden voorzien. Het niet verkrijgen van een retournummer maakt deze garantie ongeldig. Zorg er daarnaast voor dat het artikel op de juiste manier is verpakt om ervoor te zorgen dat er geen schade kan ontstaan. De verzendkosten voor de klant naar Oberon Performance komen voor rekening van de klant. Alle redelijke verzendkosten worden door Oberon terugbetaald in een echte garantieprobleem.

Oberon Performance behoudt zich het recht voor garantie te weigeren als het geretourneerde artikel duidelijk schade vertoont, anders dan natuurlijke slijtage. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed. Bij elke unit wordt een nieuwe pakking meegeleverd en deze moet ook worden gebruikt als het origineel er bruikbaar uitziet.

Gewicht: 100 g Vloeistof (alleen KTM-goedgekeurde vloeistof gebruiken)

Op voorraad KTM clutch slave cylinder 690 ENDURO / Supermoto/ duke 2008 - 2024

Replaces (OEM Part) 75032061044, 59032061044, K26632061044, K79432061044 or 79432061044.

Oberon Performance clutch work cylinder for  KTM 690 smc-r 2008-2024

designed to improve the efficiency and appearance of the original clutch work cylinder. The design and seal of the internal piston have been drastically improved to prevent leaks and ensure a smoother coupling. CNC machined from T6 billet alloy for lightness, strength and striking looks. Everything you need is included in the kit including complete instructions and is ready to fit. Our piston seals are made from special Viton rubber that is frozen and then CNC milled with a "U" profile that is specific for hydraulic use. In addition, the piston itself is guided by our unique piston guide to prevent wear and proper alignment within the Slave unit, which ultimately results in smoother leverage and extends product life. Factory guarantee: The slave cylinder from Oberon Performance comes standard with a lifelong (return to basic) warranty, including parts and labor. Units older than 12 months from the date of purchase can be returned for a repair / replacement provided that a member of Oberon Performance has been contacted prior to shipment, so that your data can be correctly recorded and provided with a return number. Not obtaining a return number invalidates this guarantee. In addition, ensure that the item is packaged correctly to ensure that no damage can occur. The shipping costs for the customer to Oberon Performance are for the account of the customer. All reasonable shipping costs are refunded by Oberon in a genuine warranty issue. Oberon Performance reserves the right to refuse warranty if the returned item clearly shows damage, other than natural wear and tear. Your legal rights are not affected. A new gasket is supplied with each unit and must also be used if the original looks usable. Weight: 100 g Liquid (only use KTM approved liquid)

 

In stock