Rottweiler Performance fuel dongles 690 2008-2020 & 701 2016-2020 

DOES NOT WORK ON THE EU VERSION 2021+

For the EU-5 version (2021+) klik here

 

The Rottweiler Performance 'Fueling Dongles' are an effective and simple method to improving the fueling mixture of any fuel injected KTM by allowing the stock ECU to deliver a proper mixture at low to mid RPMs. By replacing the stock narrow band O2 plugs with these simple to install dongles, the Rottweiler Fueling Dongles feed the stock ECU a pre set signal that substantially smooths out the lower end power delivery reducing the jerky transition between the extremely lean low RPM mapping and the open loop upper end mapping. Overall average air fuel ratios also tend to richen up by about .5 to 1 point as well allowing the user an inexpensive option to 'bump up' the richness of their fuel delivery if the cost of a Powercommander is not currently an option for them. 

How do they work? It's actually quite simple. The stock ECU is set to lean out the fuel delivery to a very lean 14.7 air fuel ratio (AFR) under 5500 RPM and 20% throttle. Once the engine has reached a sufficient warm up the ECU 'listens' to the stock narrow band O2 sensors and looks for a particular signal to keep the bike in that lean condition. This causes heat issues from extremely hot header pipes, makes the motorcycle jerky at low RPMs and reduces power. The Rottweiler Fueling Dongles send a return signal to the stock ECU that keeps the low end fueling at a much better running 13.8 +/-. A mixture that translates into an overall better running motorcycle.

 

Note: When running our Rottweiler Fueling Dongles, you have the option to remove your stock O2 sensor from the exhaust header. You can plug it with our 12mm O2-plugs sold separately

 

In stock 

Op vooraad 

 

 

 Deze plug kan niet gebruikt worden in combinatie met de O2 optimiser 2021+

Wil je de O2 sensoren verwijderen uit je bochtenset vanwege het gebruik van de Rottweiler Performance fuel dongles of een power commander V?

 

de titanium 12mm O2 sensor pluggen speciaal ontwikkeld zodat ze passen voor alle KTM 690-1050-1090-1190-1290 (ecl. RC8) en Husqvarna 701 motoren. Geen goedkope pluggen, maar speciaal geproduceerd 

Hoewel het een simpele M12 plug lijkt komt de lengtemaat tot op de milimeter nauwkeurig. Daarnaast is in het ontwerp rekening gehouden met een snelle temperatuur-afgifte. De pluggen hebben een lengte van 15mm, worden geleverd met een crushring, en hebben behalve een gaaf design een kostbare blue-flame nabehandeling gekregen.

Op voorraad

 

Does not work with the O2 optimiser for the 2021+

Do you want to remove the O2 sensors from your bend set because of the use of the Rottweiler Performance fuel dongles or a power commander V?

 

the titanium 12mm O2 sensor plugs have been specially developed to fit all KTM 690-1050-1090-1190-1290 (ecl. RC8) and Husqvarna 701 engines. No cheap plugs, but specially produced Although it looks like a simple M12 plug, the length is accurate to the millimeter. In addition, the design takes rapid temperature release into account. The plugs have a length of 15mm, come with a crush ring, and have received a precious blue-flame after-treatment in addition to a cool design.

In stock

Inline O2 optimizer for the husqvarna 701 ktm 690 smc-r gasgas 700 sm/enduro 2021+ 

 

Specially made for the 2021-2024 euro 5 engine (EU) but also works for the 2008-2020 engines as the close loop can be retained so you don't remove the O2 sensor. 

 

The in line O2 optimizer works with the original O2 sensor and gives the engine more fuel and The engine will run richer (+-5%)in the lower rpm. (Under the 5000 rpm).

 

 

Advantages are that the engine does not get so hot and runs smoother in the low rpm's

Easy to install just plug and play, no engine lights and you don't remove the O2 sensor. 

 

In stock

sku 73589

De Powercommander is een unit die geplaatst wordt tussen de ECU en de injektor(en), waarmee je het brandstof mengsel van uw motor rijker of armer kunnen afstellen (per toerengebied en gasklepstand) dit resulteert in een optimale brandstof luchtverhouding.

 

Door een optimale brandstof-luchtverhouding verkrijgen we een ideale verbranding wat resulteert in meer vermogen en een hoger koppel. Uw motor wordt soepeler, zuiniger en krachtiger. Het aan-uit effect verminderd (verdwijnt).

 

Door tussenkomst van de powercommander kunnen we de dippen die veelal ontstaat door de emissie eisen en/of het vervangen van een demper/systeem of open filter opheffen.

 

Bij het gebruik van open demper/uitlaatsystemen of luchtfilters, moet een injectiemotor opnieuw afgesteld worden. De Powercommander wordt met originele connectors, zoals reeds aan de originele kabelboom aanwezig, verbonden. (Dus geen knip en soldeer werk).

U kunt Uw Powercommander direct aan een Windows-PC aansluiten en de op een CD meegeleverde "Maps" in de Powercommander laden en zelfs vrij programmeren!

op voorraad

 

 

The Power Commander is a unit that is placed between the ECU and the injector (s), with which you can adjust the fuel mixture of your engine richer or poorer (per rev range and throttle position) resulting in an optimal fuel air ratio.

 

Thanks to an optimal fuel-air ratio, we obtain an ideal combustion resulting in more power and higher torque. Your engine will be smoother, more efficient and more powerful. The on-off effect is reduced (disappears).

 

Through the intervention of the power commander, we can eliminate the dips that often arise from the emission requirements and / or the replacement of a damper / system or open filter.

 

When using open silencer / exhaust systems or air filters, an injection engine must be re-adjusted. The Power Commander is connected with original connectors, as already present on the original cable harness. (So ​​no cut and solder work).

 

You can connect your Power Commander directly to a Windows PC and load the "Maps" on a CD into the Power Commander and even program it freely!

 

In stock 

 

Husqvarna Oberon Clutch Slave Cylinder (CLU-1000) 
Replaces (OEM Part) 75032061044, 59032061044, K26632061044, K79432061044 or 79432061044.

 

Oberon Performance koppelingswerkcilinder voor de husqvarna 701 supermoto/enduro/vitpilen /svartpilen van 2016 t/m 2024

 

ontworpen om de efficiëntie en het uiterlijk van de originele koppelingswerkcilinder te verbeteren.

 

Het ontwerp en de afdichting van de interne zuiger zijn drastisch verbeterd om lekken te voorkomen en zorgen voor een soepelere koppeling.

 

CNC gefreesd van T6 billet-legering voor lichtheid, sterkte en opvallende looks.

 

Alles wat je nodig hebt, zit in de kit inclusief volledige instructies en is klaar om te passen.

 

Onze zuigerafdichtingen zijn vervaardigd uit speciaal Viton-rubber dat is bevroren en vervolgens CNC gefreesd met een "U" -profiel dat specifiek voor hydraulisch gebruik is. Bovendien wordt de zuiger zelf geleid door onze unieke zuigergeleider om slijtage te voorkomen en de juiste uitlijning binnen de Slave eenheid, en dit geeft uiteindelijk een soepelere hefboomwerking en verlengt de levensduur van het product.

 

Fabrieksgarantie:

 

De slavecilinder van Oberon Performance wordt standaard geleverd met een levenslange (retour naar basis) garantie, inclusief onderdelen en arbeid. Eenheden die ouder zijn dan 12 maanden na de datum van aankoop kunnen worden geretourneerd voor een reparatie / vervanging op voorwaarde dat een lid van Oberon Performance is gecontacteerd voorafgaand aan de verzending, zodat uw gegevens correct kunnen worden vastgelegd en van een retournummer worden voorzien. Het niet verkrijgen van een retournummer maakt deze garantie ongeldig. Zorg er daarnaast voor dat het artikel op de juiste manier is verpakt om ervoor te zorgen dat er geen schade kan ontstaan. De verzendkosten voor de klant naar Oberon Performance komen voor rekening van de klant. Alle redelijke verzendkosten worden door Oberon terugbetaald in een echte garantieprobleem.

 

Oberon Performance behoudt zich het recht voor garantie te weigeren als het geretourneerde artikel duidelijk schade vertoont, anders dan natuurlijke slijtage. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed. Bij elke unit wordt een nieuwe pakking meegeleverd en deze moet ook worden gebruikt als het origineel er bruikbaar uitziet.

 

op voorraad  

 

 

Husqvarna oberon Clutch Slave Cylinder (CLU-1000) 
Replaces (OEM Part) 75032061044, 59032061044, K26632061044, K79432061044 or 79432061044.


Oberon Performance clutch slave cylinder for Husky 701 supermoto /enduro /vitpilen /svartpilen 2016-2024.

Designed to improve the efficiency and looks of the original clutch slave cylinder.

The internal piston design and seal have been drastically enhanced to prevent leaks and leave a smoother clutch action.

CNC machined from T6 billet alloy for lightness, strength and eye-catching looks. Seven fantastic colours to choose from. Everything you need is included in the kit including full instructions and is ready to fit.Our piston seals are manufactured from special Viton rubber which is frozen and then CNC machined with a 'U' profile which is specifically for hydraulic use, in addition the piston itself is guided by our unique piston guide to prevent wear and maintain correct alignment within the slave unit, and this ultimately gives a smoother lever action and prolongs product life. Manufacturer's Warranty:
Oberon Performance's slave cylinder comes with a lifetime (return to base) warranty as standard - including parts and labour. Units older than 12 months from date of purchase can be returned for a repair/replacement provided a member of Oberon Performance has been contacted prior to shipping, so your details can be logged correctly and supplied with a returns number. Failure to obtain a returns number will invalidate this warranty. Additionally please ensure the item has been packaged adequately to ensure no damage can be incurred - shipping costs from the customer to Oberon Performance will be met by the customer. All reasonable shipping costs will be refunded by Oberon in a genuine warranty issue. Oberon Performance reserves the right to reject any warranty should the returned item clearly display evidence of damage, other than natural wear and tear. Your statutory rights are not affected. 
Fluid (Use Husqvarna approved fluid only)

 

In stock

Let's face it, the 690 and 701 are great bikes, but the transmissions shift like garbage. The idea is that when you nudge the shifter it should actually go into the next gear. False neutrals in the upper gears and a generally notchy feel to them does't exactly inspire confidence either. 

 • Virtually eliminate missed shifts and false neutrals. Quicker shifts.
 • The 690 has lazy shift action. Not what you want when Super Motard racing or jumping those doubles or splitting that lane.
 • The stock shifting, on the KTM 690, can be sketchy under even recreational use. 
 • Some individual bikes, more than others, have a propensity for false neutrals and missed shifts in critical situations.
 • Installation: About 1-2 hours - no case splitting required. The clutch basket doesn't even have to be removed

 

FITS:

 • 2008-2021 KTM 690 Duke / R
 • 2008-2021 KTM 690 Enduro / R
 • 2008-2024 KTM 690 SMC-R
 • 2016-2024 Husqvarna 701 Enduro
 • 2016-2024 Husqvarna 701 Supermoto
 • 2016- 2021 Husqvarna 701 Sitpilen
 • 2016-2021 Husqvarna 701 Svartpilen
 • Gasgas 700 sm/enduro 2022-2024

On stock

Op voorraad 

The new improved shift star for the ktm 690 /husqvarna 701 (oem ktm)

replacement for nr 76834115001.

if your bike has the old shift star we recommend to change it with the new improved shift star.

Including bolt.

 

 

In stock